TERMES I CONDICIONS

CONDICIONS D'ÚS

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ ON-LINE

COM COMPRAR

Comprar a Disseny Trofeus ABM està només a un clic de ratolí: heu d'entrar a la botiga on-line, www. trofeusabm.com buscar l'article que desitgi, triar un producte, enviar-lo a la cistella de la compra prement sobre el text 'agregar a la cistella' i fer la comanda, emprant el mitjà de pagament que prefereixi.

Disseny Trofeus ABM realitza la venda i la distribució dels productes oferts en aquest servei on-line.

El preu dels nostres articles i serveis és el que s'indica a cada moment al nostre lloc web.

Si es detecta que ha existit un error en la introducció del preu d'un article, amb posterioritat a la recepció d'una comanda, ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible per informar-lo de la incidència, i oferir-li l'opció de cancel·lació o manteniment a les condicions correctes.

La remissió de confirmació automàtica no valida condicions de preu errònies. En cas de cancel·lació, li serà reintegrada qualsevol quantitat que hagi estat abonada. Sense la seva conformitat expressa a les condicions de preu correctes, no es procedirà a donar curs a l'enviament.

COM PAGAR

Podrà pagar les compres amb els mitjans següents:

 • Pagament per Bizum
 • Transferència bancària: mètode de pagament en què el comerç notifica a l'usuari un compte bancari on el client ha de realitzar una transferència perquè es gestioni la seva comanda.

DADES DEL CLIENT ONLINE: REGISTRE I MODIFICACIÓ

Per fer compres on-line o accedir a determinades zones de la botiga en línia, haureu de donar-vos d'alta, registrar les vostres dades personals i triar una contrasenya per accedir a totes aquelles zones que requereixin una identificació prèvia. Això evitarà que, en endavant, hagi de tornar a emplenar-los. En el moment en què vostè es registra al nostre servidor segur o fa una comanda, les seves dades personals, domiciliàries, i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporats a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar del vostre interès.

Disseny Trofeus ABM farà servir la plataforma Mailchimp per enviar emails i newsletters als usuaris. Mailchimp és un servei prestat per The Rocket Science Group, LLC; ubicada a Atlanta -EUA, amb la qual cosa les dades de l'USUARI seran transferides internacionalment als servidors de Mailchimp. També podeu fer servir plataformes similars.

En qualsevol moment podreu modificar les dades del vostre registre de client (canvi de domicili, telèfon, etc.) o sol·licitar-nos el recordatori de la vostra contrasenya si l'heu oblidada.

Disposem d'un sistema d'avisos en pantalla que identifiquen els errors comesos a la introducció de dades i permeten al client corregir-los en tot moment. Les dades corresponents al producte o servei contractat s'arxiven electrònicament i els clients poden accedir-hi en qualsevol moment.

Si en algun moment teniu problemes per accedir a alguna part de la nostra web, podeu deure's al model o versió del vostre navegador o a la configuració de les opcions del mateix per a més informació, feu clic aquí. Si necessiteu que us ajudem a trobar la solució o si teniu algun dubte respecte al funcionament del nostre sistema de compra, truqueu-nos al 600581003, estarem encantats d'atendre'l.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com a client de Disseny Trofeus ABM podrà en tot moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a Disseny Trofeus ABM mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça hola@trofeusabm.com

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ A DISSENY TROFEUS ABM

1. FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes estipulacions tenen com a finalitat regular l'ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns i serveis oferts per Disseny Trofeus ABM, operant per Internet des de la seva botiga online www.trofeusabm.com venent als seus clients productes esportius, electrònics i productes anàlegs relacionats o no amb aquests.

Les clàusules que es relacionen a continuació configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.trofeusabm.com estan obligats a conèixer i a acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l'expressió “USUARI” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web www.dissenytrofeusabm.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet.

Els serveis oferts per Disseny Trofeus ABM a la present web es regularan per les condicions contingudes en aquest contracte. Disseny Trofeus ABM es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, i són aplicables les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les modificacions esmentades no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia de la qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb el que preveu l'art. 1.255 del Codi civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i els pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús relacionades aquí des del moment en què realitza una comanda.

Disseny Trofeus ABM fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web www.dissenytrofeusabm.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Disseny Trofeus ABM, es procediria immediatament a corregir-lo. Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Disseny Trofeus ABM comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts del web www.dissenytrofeusabm.com podrien, de vegades, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d'alguns productes. En cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. Disseny Trofeus ABM no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.trofeusabm.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors dels productes esmentats.

El client entén que Disseny Trofeus ABM és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL

Disseny Trofeus ABM opera on line a www.trofeusabm .com sent el seu objecte social la comercialització de productes Esportius, Premiacions i Decoratius, així com serveis de venda electrònica per Internet a la seva pàgina www.trofeusabm.com. Podeu contactar a través de l'adreça esmentada oa través del correu electrònic hola@trofeusabm.com.

A efectes de reclamacions enviar un correu amb el DNI a hola@trofeusabm.com

3. OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen la contractació de productes i serveis oferts per Disseny Trofeus ABM i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris, tot això a través de la seva pàgina web, així com els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre aquests.

4. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I RESPONSABILITAT

Disseny Trofeus ABM, en compliment del que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l'accés per mitjans electrònics de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d'accés exclusiu a aquest, que obrin en poder de l'empresa.

5. CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI/CLIENT

L'usuari de la pàgina web de Disseny Trofeus ABM tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida, si bé Disseny Trofeus ABM es reserva el dret a restringir l'accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats .

La informació pública continguda a la pàgina web de Disseny Trofeus ABM referida tant a la companyia Disseny Trofeus ABM. com a les marques, productes, logotips, etc... de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no se n'autoritza la còpia, transmissió, cessió , alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de Disseny Trofeus ABM, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes previstos a l'apartat 15 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Per poder fer comandes a la pàgina web www.trofeusabm.com, cada client proporcionarà a Disseny Trofeus ABM de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.

Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

Disseny Trofeus ABM podrà oferir al client un sistema de registre personal mitjançant un correu electrònic i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra. En aquest cas, el client podrà designar al vostre criteri la contrasenya desitjada.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la vostra contrasenya d'accés. L'empresa Disseny Trofeus ABM queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús incorrecte o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les claus d'accés.

6. PREUS

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de Disseny Trofeus ABM, ja inclouen l'impost sobre el Valor Afegit (IVA) al carro de la compra especificant la Base Imposable així com el valor de l'IVA.

Disseny Trofeus ABM es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent a la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

Disseny Trofeus ABM, SL fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la web www.trofeusabm.com de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Disseny Trofeus ABM., es procediria immediatament a corregir-lo. Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Disseny Trofeus ABM comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

7. PRODUCTES I SERVEIS

En el moment de formalització de la comanda a través del web www.trofeusabm.com s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. Disseny Trofeus ABM emmagatzemarà electrònicament les dades de la comanda.

El compromís adquirit per Disseny Trofeus ABM de venda i entrega dels productes oferts queda supeditat a l'estoc del producte anunciat ia la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per això Disseny Trofeus ABM, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament el client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest, sense que sigui procedent a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d'incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

8. FORMA DE PAGAMENT

S'estableixen les següents formes de pagament:

 • Pagament per Bizum
 • Transferència bancària: mètode de pagament en què el comerç notifica a l'usuari un compte bancari on el client ha de realitzar una transferència perquè es gestioni la seva comanda.

9. TERMINIS DE LLIURAMENT

En rebre confirmació de pagament, Disseny Trofeus ABM es posarà en contacte amb el client per informar-vos la data de lliurament de la comanda. S'entendrà una comanda com a confirmada i validada quan s'hagi validat el pagament (en el cas de formes de pagament per banc o targeta de crèdit).

En tots els casos Disseny Trofeus ABM notificarà al client el termini de lliurament previst per a la vostra comanda a través de correu electrònic, oscil·lant entre 7 i 10 dies laborables en períodes normals, i fins a 15 dia laborals en períodes excepcionals. A part, el temps del transport mitjançant l'agència MRW amb servei 24-72h.

10. LLOC I FORMA DE LLIURAMENT

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació i serà lliurada a la direcció designada en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client podrà generar despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La mercaderia es lliurarà al client per empresa de transports, juntament amb albarà on es consignaran les dades que permetin identificar el client, la comanda i el nombre d'embalums que componen l'enviament.

La despesa d'enviament en una comanda sufraga una part d'un únic enviament a la destinació que s'indiqui en fer la comanda. Un cop enviada la comanda no és possible canviar l'adreça de lliurament. Si l'empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda i el client és absent, no es tornarà a intentar el lliurament fins que no es contacti amb l'empresa de missatgeria. Si l'empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda per segona vegada i el client està absent novament, el client haurà de recollir la comanda pels seus mitjans a l'adreça que correspongui a la delegació de l'empresa de missatgeria que tingui el paquet.

El cas de verificar el client en el moment del lliurament errors a la mercaderia rebuda o que aquesta estigui visiblement danyada, haurà de consignar aquestes circumstàncies a l'albarà del transportista i posar en coneixement d'aquests fets a Disseny Trofeus ABM en un termini inferior a 24 hores enviant un correu electrònic a hola@trofeusabm.com. En tot cas, el client ha de verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat. Les reclamacions posteriors a les 24 hores després del lliurament no seran acceptades.

11. GARANTIA DELS PRODUCTES

Els productes subministrats per Disseny Trofeus ABM estan garantits a partir de la data de recepció del producte contra qualsevol defecte de fabricació o muntatge.

La garantia dels productes subministrats per Disseny Trofeus ABM s'aplica única i exclusivament als propis productes, per la qual cosa NO ESTAN INCLOSES les despeses d'enviament, tant d'anada com de tornada.

12. DRETS DEL CLIENT

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb allò establert a la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.

No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu consentiment exprés.

No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d'haver rebutjat.

Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que obren a la base de dades de Disseny Trofeus ABM a petició del client, tot això conforme al que disposa l'apartat "Política de Privadesa".

Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de www.trofeusabm.com.

Conèixer a cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada.

DEVOLUCIONS

El client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies des de la recepció, prèvia comunicació a Disseny Trofeus ABM. En cas d'exercitar aquest dret de desistiment, seran a compte del client les despeses de devolució i els desperfectes patits pel producte o mercaderia.

Disseny Trofeus ABM acceptarà únicament un mínim desgast del producte degut exclusivament a la prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte en el moment del lliurament. En casos d'ús excessiu del bé no se n'acceptarà la devolució.

Per fer una devolució el client ha de tenir en compte el següent:

 • No s'abonaran les despeses d'enviament per a la recepció original de la comanda a l'adreça facilitada pel client, independentment que el client hagi pagat l'enviament o no (enviaments gratuïts).
 • El producte a tornar ha d'estar en el seu estat original, sense haver estat utilitzat o manipulat, i ha d'arribar-nos en perfectes condicions i embalatge original, incloent garanties, etiquetes i instruccions d'ús. El cost de l'enviament fins als nostres magatzems és a càrrec del client.

En tots els casos, la devolució de limport es realitzarà pel mateix sistema de pagament realitzat a la compra.

13. OBLIGACIONS DE L'USUARI/CLIENT

Conservar les vostres claus personals amb la deguda diligència.

Facilitar a Disseny Trofeus ABM dades personals i de contacte reals, pertinents i actualitzades.

Utilitzar la informació publicada per Disseny Trofeus ABM exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Disseny Trofeus ABM en tots els continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per Disseny Trofeus ABM a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, o interferir als seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.

Respectar el pacte de compra una vegada acceptada la comanda, amb el pagament oportú del preu concertat.

14. DRETS DE DISSENY TROFEUS ABM

 • Conservar, modificar o suspendre la seva web sense avís previ.
 • Modificar el preu de les ofertes.
 • Rebutjar comandes per manca d'existències o impagament del client.
 • Rebutjar comandes per comportaments il·lícits dels clients, o per qualsevol altre motiu, per prevenir possibles fraus.
 • Rebutjar l‟accés a les eines informàtiques a clients en cas d‟incompliment d‟aquestes condicions.
 • Percebre l'import de les compres del client acceptada la transacció.
 • Reservar-se el domini i conservar la propietat plena de l'article fins al pagament íntegre per part del client.
 • Reservar-se el dret d'efectuar sorteigs de béns o serveis a la pàgina web.

15. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges,..., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la pàgina web www.trofeusabm.com són propietat de Disseny Trofeus ABM o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts, per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Disseny Trofeus ABM, o, si escau, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no es permet utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

L'accés als serveis subministrats no suposa per part de Disseny Trofeus ABM renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d'aquests continguts, sempre que aquest dret s'exerceixi segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas Disseny Trofeus ABM de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

16. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat civil de Disseny Trofeus ABM pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Disseny Trofeus ABM per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles errors, lentitud d'accés o errors a l'accés a la web www.trofeusabm.com incloent-hi pèrdues de dades, o altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a www.trofeusabm.com

17. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Disseny Trofeus ABM garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les comunicacions amb els clients. Totes les operacions de pagament on-line, en cas que es produeixin, es fan a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant d'intents de violació per tercers.

Disseny Trofeus ABM garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a Disseny Trofeus ABM o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Disseny Trofeus ABM en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients de www.dissenytrofeusabm.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades personals comunicant-ho per escrit al correu electrònic hola@trofeusabm.com i adjuntant una còpia del DNI.

18. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes fetes amb Disseny Trofeus ABM se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals de Barcelona sempre que no hi hagi alguna disposició legal que ho prohibeixi.

19. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d'aquesta que resulti afectada, per no posada.

20. POLÍTICA DE GARANTIA I DEVOLUCIONS

El client disposa de 15 dies naturals comptats a partir de la data de recepció de la comanda per a la devolució de qualsevol article.

En cas de devolució el producte s'ha de presentar en perfecte estat, sense haver estat utilitzat o manipulat, en el seu embalatge original, incloent-hi garanties, etiquetes i instruccions d'ús i si escau amb tots els accessoris originals. El cost de l'enviament fins als nostres magatzems serà a compte del client sempre que els motius no siguin responsabilitat de Disseny Trofeus ABM.

Quan la devolució es faci a través d'agència, correu o qualsevol altre mitjà, juntament amb el producte s'inclourà a l'enviament una còpia de l'albarà o factura, si no n'hi ha s'admetran devolucions que continguin el número d'albarà o factura d'adquisició del producte .

Tots els productes subministrats per Disseny Trofeus ABM estan garantits a partir de la data de la recepció del producte contra qualsevol defecte de fabricació o muntatge (sempre que el muntatge el faci personal de Disseny Trofeus ABM).

Els productes adquirits a Disseny Trofeus ABM són d'ús professional i estan destinats a empreses o professionals, per això la garantia dels mateixos la proporciona cada fabricant, i es podrà comprovar al document de garantia que inclou cada producte al que aplica, aquests terminis poden variar entre 6 i 24 mesos.

Disseny Trofeus ABM presta serveis de reparació per a qualsevol trofeu que presenti algun problema no cobert per la garantia del fabricant, en aquest cas, el client farà arribar el producte a les nostres instal·lacions ja sigui lliurant l'article a qualsevol de les nostres delegacions o per qualsevol altre mitjà abonant si cal les despeses d'enviament. El cost de reparació serà a compte del client una vegada aprovat el pressupost de la mateixa.

Si en rebre la comanda, el client detecta qualsevol error tant a la mercaderia rebuda com que aquesta es troba visiblement danyada, ho indicarà per escrit a l'albarà del transportista i avisarà Disseny Trofeus ABM en un termini inferior a 24 hores contactant amb el servei d´atenció al client mitjançant correu electrònic a hola@trofeusabm.com. En tot cas, el client haurà de verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat. No es tramitaran les reclamacions que es facin transcorregudes 24 hores des del lliurament.

21. ZONES D'ENVIAMENTS

ENVIAMENTS A ESPANYA PENÍNSULA

ENVIAMENTS A ALTRES ZONES CONSULTAR.