AVÍS LEGAL WEB TROFEUSABM.COM

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les condicions següents:

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

www.trofeusabm.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a Disseny Trofeus ABM o als seus llicenciats als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que aquest lloc ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics d'aquest lloc, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. Disseny Trofeus ABM es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Disseny Trofeus ABM no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Us informem que aquest lloc, d'acord amb les obligacions establertes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

És responsable d'un fitxer on s'inclouran les dades de caràcter personal que faciliteu; i aquest fitxer està degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat de les dades serà la que es defineixi en cada cas concret, com ara gestionar la subscripció de l'USUARI al nostre bloc o l'enviament de correus electrònics amb promocions, ofertes i serveis que poden resultar del vostre interès respectant sempre els principis de qualitat i proporcionalitat; i les dades obtingudes seran sempre adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En tot moment, l'USUARI podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals enviant un correu a hola@trofeusabm.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Disseny Trofeus ABM o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Disseny Trofeus ABM. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Disseny Trofeus ABM. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Disseny Trofeus ABM.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Disseny Trofeus ABM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Disseny Trofeus ABM es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

ENLLAÇOS

En cas que a www.trofeusabm.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Disseny Trofeus ABM no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Disseny Trofeus ABM assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

Disseny Trofeus ABM es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

Disseny Trofeus ABM perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Disseny Trofeus ABM podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Disseny Trofeus ABM i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.